Consilium: Försäljningssiffror jan - sept
2015-10-20

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 26 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 098,5 MSEK (872,6). Orderingången ökade med 4 procent till 1 076,5 MSEK (1 031,4).
Orderstocken per 30 september 2015 uppgår till 801,3 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 802,0 MSEK (648,2). Orderingången ökade till 827,5 MSEK (761,6).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 296,5 MSEK (224,4).
Orderingången minskade till 249,0 MSEK (269,8)."
 
« Tillbaka