ECOMB: Kompletterande order
2023-02-15

"Saxat från Nyheten den 27 januari 2023;

Redan 2005 installerade vi Ecotube-systemet i de två avfallseldade pannorna utanför Toulouse i Sydfrankrike. 2 Ecotuber i respektive panna har reducerat NOx-utsläppen med nära 60% från ursprungliga nivåer endast genom smartare tillförsel av förbränningsluft – utan dyra kostnader för kemikalier som urea eller ammoniak. Hårdare utsläppskrav på NOx låg bakom vårt projekt om att kombinera Ecotuberna med SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) i den ena av pannorna under 2022. Resultatet blev mycket lyckat och därför har nu Econotre valt att gå vidare med en mer permanent installation till de båda pannorna. Vissa delar av försöksutrustningen kommer att kunna användas i det permanenta systemet, det handlar därför om en komplettering.

Beställningen är ett kvitto på att vi genomfört ett lyckat testprojekt under 2022. Kombinationen av så kallad stegad lufttillförsel och SNCR är ett unikt adelsmärke för Ecotube-systemet – två tekniker för NOx-reduktion på en och samma gång, förklarar Jean Luc Coulbault, ECOMBs internationella projektchef från kontoret i Aix-les-Bains.
Projektet kommer att starta under Q1 och beräknas vara klart under sommaren 2023. Beställaren Econotre är ett dotterbolag till det franska globala storbolaget SUEZ. Ordervärdet uppgår till ca 2,2 MSEK.

Nu har vi fått en kompletterande order till detta projekt, dock inte från anläggningsägaren och slutkunden Econotre, som i fallet ovan, utan från Roche Technologies från Lyon. Roche Technologies har kontrakterats för stora delar av installationsarbetet och i detta ingår även viss utrustning. Vi kommer nu att leverera en del av den utrustningen, specialkomponenter som vi har stor erfarenhet av sen tidigare. Ordervärdet uppgår till ca 0,8 MSEK, vilket innebär totalt ca 3 MSEK för ECOMBs del till den permanenta anläggningen för NOx-reduktion."
 
« Tillbaka