Benchmark närmar sig notering!
2006-02-17

”Benchmark Oil And Gas: Benchmark Oil & Gas AB (publ) Får Förhandsbesked Från Ngm

Benchmark Oil & Gas AB har ansökt om notering av bolagets aktier på NGM Equity vid Nordic Growth Market (”NGM”). NGM har låtit genomföra en legal due diligence samt en börsrevision. Mot bakgrund av ovannämnda granskningar har NGM funnit att förutsättningar finns att notera Benchmark Oil & Gas AB förutsatt att ett antal krav uppfylls.

-- Det är mycket glädjande att vi nu har erhållit ett förhandsbesked från NGM. Beskedet innebär en möjlighet att våra cirka 1.600 aktieägare inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna handla aktien på en börs. En notering på NGM Equity kommer dessutom att resultera i att bolaget erhåller en direkt relation med kapitalmarknaden vilket medför en ökad finansiell flexibilitet. Vi har ett offensivt borrningsprogram framför oss vilket vi räknar med kommer att öka vår befintliga reservbas ytterligare, säger Jan Lundqvist, VD för Benchmark Oil & Gas AB.

Benchmark Oil & Gas AB är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Bolagets vision är att bygga upp en finansiellt stark internationell koncern verksam inom prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas.

Bolaget har en kraftfull styrelse och verkställande ledning med lång erfarenhet av den internationella råvarusektorn. Styrelsen består idag av Thomas E. O´Connor (ordförande), Magnus Schmidt, Anders Ljunge, Robert E. Pledger, Dick Berkström och Sven Düring (suppleant). Bolagets VD är Jan Lundqvist.

Finansiella rådgivare till Benchmark Oil & Gas AB i samband med förestående nyemission är Libertas Capital Nordic AB.


För vidare information om Benchmark Oil & Gas AB: VD Jan Lundqvist, tel 0709-30 30 85

Benchmark Oil & Gas AB
V. Kanalgatan 6
211 41 Malmö
Tel: 040-20 47 00
Fax: 040-20 47 20
www.benchmarkoil.se ”
 
« Tillbaka