Midway: Godkänd rapport
2015-10-23

"Rapportperioden januari - september

Nettoomsättningen uppgick till 1 568 Mkr (1 764 Mkr)
Resultatet före skatt uppgick till 43 Mkr (-27 Mkr)
Resultatet efter skatt uppgick till 34 Mkr (-30 Mkr)
Vinst per aktie uppgick till 1,34 kr (-1,21 kr)
Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till 1,28 kr (-1,21 kr)
Nettokassaflödet uppgick till 38 Mkr (24 Mkr) motsvarande 1,55 kr (0,98 kr) per aktie

Rapportperioden juli - september

Nettoomsättningen uppgick till 466 Mkr (532 Mkr)
Resultatet före skatt uppgick till 7 Mkr (-44 Mkr)
Resultatet efter skatt uppgick till 5 Mkr (-42 Mkr)
Vinst per aktie uppgick till 0,20 kr (-1,71 kr)
Vinst per aktie efter full konvertering uppgick till 0,20 kr (-1,71 kr)
Nettokassaflödet uppgick till 0 Mkr (5 Mkr) motsvarande 0 kr (0,21 kr) per aktie

Effekter av omstrukturering

I december 2014 såldes Sävsjö Trähus till Eksjöhus Industrier AB. Köparen tillträdde den 7 januari varför reavinsten, 5 Mkr, redovisades som omstruktureringsnetto i Q1 - 2015.
Den 1 augusti såldes Byggnads AB Lennart Erikssons byggrörelse utan resultateffekt. Byggrörelsens resultat för perioden uppgick till 0. Fastighetsrörelsen är, tills vidare, kvar i koncernen."
 
« Tillbaka