Lagercrantz: Förvärv
2015-09-30

"Lagercrantz förvärvar Landauer Nordic

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Landauer Nordic AB.

Landauer Nordic utvecklar och säljer produkter och tjänster för mätning av radon. Bolagets produkter säljs främst via återförsäljare och distributörer av mätprodukter och mätningstjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ett dotterbolag i Chicago, USA. Landauer Nordic har en årlig försäljning om cirka 40 MSEK med god lönsamhet.

”Inom Lagercrantz vill vi bygga verksamheter med ledande marknadspositioner i intressanta nischer. Landauer Nordic är en av de ledande aktörerna i sin nisch i Norden och i USA. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin utveckling och bolaget blir ytterligare en stark enhet inom division Communications och dess satsning på styr- och reglerteknik.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Karl Nilsson, VD Landauer Nordic: ”Vi har arbetat med mätning av radon under lång tid. Våra egenutvecklade produkter och fokus på kvalitet uppskattas av kunder över hela världen. Med Lagercrantz får Landauer Nordic goda möjligheter att utvecklas för att möta våra kunders framtida behov.”

Landauer Nordic ingår i Lagercrantz division Communications från och med september 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis. Säljare till bolaget är Landauer Inc, USA, noterade på New York Stock Exchange (NYSE:LDR)."
 
« Tillbaka