Consilium: Försäljningssiffror jan - aug
2015-09-18

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgick till 969,1 MSEK (747,1). Orderingången ökade med 2 procent till 954,0 MSEK (937,7).
Orderstocken per 31 augusti 2015 uppgår till 808,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 709,6 MSEK (569,9). Orderingången ökade till 727,1 MSEK (676,3).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 259,5 MSEK (177,2). Orderingången minskade till 226,9 MSEK (261,4)."
 
« Tillbaka