Jays: Mycket lovande rapport!
2015-09-25

"Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin
delårsrapport för perioden Maj-Juli 2015 och redovisar en försäljningsökning
jämfört med de två närmast föregående kvartalen och en tydlig återhämtning på
den nordiska marknaden.

Maj-Juli 2015 (3 mån)

-- Intäkter 11,4 MSEK (13,6)
-- Rörelseresultat (EBITA) -2,5 MSEK (-1,3)
-- Resultat efter skatt -2,6 MSEK (-1,4)
-- Bruttomarginal 40 % (43)

Händelser under kvartalet

-- Utanpåliggande hörluren u-JAYS presenteras
-- Jays offentliggör ett globalt samarbete med Brightstar Corp. - världens
största distributör av telekomtillbehör
-- Jays beslutar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som
tillför bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader
-- q-JAYS börjar levereras ut i juli

Händelser efter kvartalet

-- Jays annonserar u-JAYS som utökad modellserie i flera utföranden samt uppdaterar tillgänglighetsdatum

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:
”Försäljningen för kvartalet var som väntat svag och minskade med 16 % mot
föregående år. Dock har vi under kvartalet sett en tydlig återhämtning på den
nordiska marknaden, som stod för hela 64 % av kvartalets försäljning och ökade
kraftigt mot föregående år. Vi har under kvartalet bearbetat och säkrat
framtida distribution i Japan, Spanien och Europa via Brightstars kanaler och
bearbetningen fortsätter med full kraft för att tillvara alla möjligheter
globalt. Vår senaste produktlansering q-JAYS har fått ett överväldigande
positivt mottagande och i dagarna har vi även annonserat vår nya headphone
u-JAYS som utökad modellserie. Vi befinner oss i ett mycket spännande och
ytterst viktigt skede med nya produkter som förtjänar maximal spridning och
exponering. Vi ser nu fram emot en intensiv höst, med en bredare
produktportfölj och större möjligheter globalt än någonsin tidigare."


 
« Tillbaka