Modern Ekonomi: Godkänd rapport
2015-09-24

"Sammanfattning 1 juli 2014 – 30 juni 2015

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,2 (14,1) MSEK

• Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 (9,9) MSEK

• Koncernens omsättning uppgick till 97,9 (67,7) MSEK

• Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (31,2 ) MSEK
Sammanfattning 1 april 2015 – 30 juni 2015

• Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 (2,9) MSEK

• Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK

• Koncernens omsättning uppgick till 31,8 (22,7) MSEK

• Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Det fjärde kvartalet

• Modern Ekonomi har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för aktien som handlas på Nasdaq First North. Likviditetsgarantin startade den 2 april.

• Den 15 april tecknades avtal med Hugos Revision AB i Ludvika om förvärv av deras redovisnings-avdelning. Redovisningsavdelningen omfattar i nuläget 11 medarbetare och integrering med Modern Ekonomis ordinarie verksamhet slutfördes den 4 maj i år.

•Under våren genomfördes en kundundersökning i syfte att mäta hur våra kunder upplever kvaliteten hos våra verktyg och tjänster. Undersökningen visade på att det allra största flertalet av kunderna är mycket nöjda eller nöjda med sina kontaktpersoner och med de tjänster som levereras."
 
« Tillbaka