Consilium: Försäljningssiffror för jan t o m juli
2015-08-28

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 33 procent jämfört med föregående år och uppgick till 860,5 MSEK (648,5). Orderingången ökade med 7 procent till 825,6 MSEK (773,2). Orderstocken per 31 juli 2015 uppgår till 788,4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 626,5 MSEK (498,3). Orderingången ökade till 620,2 MSEK (580,5).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 234,0 MSEK (150,2). Orderingången ökade till 205,4 MSEK (192,7)."
 
« Tillbaka