Consilium: Fortsatt stark försäljning
2015-08-12

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 40 procent jämfört med föregående år och uppgick till 750,8 MSEK (537,9). Orderingången ökade med 8 procent till 713,5 MSEK (662,0).

Orderstocken per 30 juni 2015 uppgår till 786,0 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 544,4 MSEK (420,9). Orderingången ökade till 544,6 MSEK (487,0).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 206,4 MSEK (117,0). Orderingången minskade till 168,9 MSEK (175,0)."
 
« Tillbaka