Duroc: Klart godkänd rapport!
2015-07-17

"Positivt resultat på dämpad marknad

Nettoomsättningen i andra kvartalet 2015 uppgick till 112 Mkr (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (-6). Orderingången under andra kvartalet 2015 uppgick till 108 Mkr (123).

Nettoomsättningen under perioden januari till juni 2015 uppgick till 235 Mkr (232) och rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-3). Orderingången under perioden januari till juni 2015 uppgick till 228 Mkr (247) och orderstocken steg till 93 Mkr (90).

Vd-ord

Maskinhandel innebär alltid en verksamhet som svänger resultatmässigt beroende på marknadens framtidstro utifrån många legotillverkares orderstock. Industrihandelsverksamheten är idag bättre balanserad och klarar nu även svagare kvartal med positiv lönsamhet. Med en omsättning i nivå med föregående år är 2015 halvårsresultatet 10 Mkr bättre än 2014. Vi har ett fortsatt avvaktande investeringsläge hos våra kunder vilket gör att efterfrågan och därmed orderingången under årets två första kvartal varit lägre än förväntat. Orderingången inom industrihandel är 20 Mkr lägre än föregående år och det är främst Sverige, Estland och Danmark som släpar efter.

Den kompetensväxling som påbörjades förra året inom industrihandel fortsätter och har redan gett många positiva effekter. En serviceverksamhet som vi är stolta över. Kvalitetsbristkostnader som är låga. Nya avtal med maskinleverantörer. En organisation som arbetar över landgränserna i ett medskapande entreprenörskap.

Inom industri har ledningen på Duroc Special Steel prövats. Precis när bolaget nått lönsamhet havererar en av sex motorer till valsverket och det har inneburit att det stått stilla hela kvartal två. Det beräknas
vara i drift igen i augusti. Ledningen har klarat omställningen väl och levererar fortsatt till sina kunder. Haveriet har gett en negativ resultatpåverkan på 1,9 Mkr under kvartal 2.

Per den 1:a juli avyttrades Micorbolagen till Sofistica AB vars ägare Stig Nicklasson tidigare varit marknadschef i bolaget under åren 2001 - 2004. En ny ägare som känner marknaden borgar för en bra utveckling för bolaget. Försäljningen av Micor kommer att ge ett positivt resultat på 4 Mkr och en positiv likviditetspåverkan med 8,8 Mkr i kvartal tre."

 
« Tillbaka