Duroc: Avyttrar dotterbolag
2015-07-01

"Duroc AB har idag den 1 juli 2015 avyttrat de helägda koncerndotterbolagen Micor AB i Laholm, Gomex Ltd i England, Micor Fastighet 1 AB samt Micor Fastighet 2 AB. Köpare är Sofistica AB.

Christer Tånnander, vd för Duroc, uttalar i samband med affären ”Det är glädjande att kunna sälja till en köpare som har för avsikt att fortsätta att utveckla Micor AB som en stark svensk aktör på sågklingor inriktad mot sågverk och räddningstjänst på världsmarknaden”.

”Vi ser mycket positivt på att renodlingen av Duroc-koncernen mot ett verktygs- service och underhållsbolag mot industriella kunder går vidare”.
 
« Tillbaka