Consilium: Köper ut partner
2015-06-12

"Consilium ökar ägandet till 100 procent i CN System AB

Consilium förvärvar 50 procent av aktierna i det samägda joint-venture bolaget CN System AB, med dotterbolaget CN System Norge AS, från Nittan Co. Ltd. Efter förvärvet äger Consilium 100 procent av bolaget.

I samband med förvärvet skapas en ny division inom Consilium Marine & Safety, som fokuserar på försäljning av brand och gasdetektionssystem till den nordiska industrimarknaden."
 
« Tillbaka