Hifab: Order
2015-06-17

"Getingmidjan – Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka

Trafikverket bygger om Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka, i ett kulturarv, samtidigt med många andra projekt och verksamheter. Det blir en utmaning utöver det vanliga.

Tågtrafiken över broarna är 60 gånger tätare än den var när broarna byggdes för snart 150 år sedan.

Den smala förbindelsens betydelse är avgörande, inte bara för stockholmarna, utan för hela landet. 500-600 tåg passerar midjan varje dygn och att rusta upp järnvägen är nödvändigt. Det blir totalt sett sju broar, en liten tunnel vid Riddarholmen, en stor tunnel under Södermalm, det blir tråg, ramper och en hel del byggnadsverk kommer förbättras.

Projektering pågår och de förberedande arbetena påbörjas tidigast hösten 2015. De större jobben planeras till 2017-2021.

Hifabs uppdrag: Projektledare produktion
Totalt värde: 9,6 miljoner kr
Projekttid: Juni 2015 – dec 2019
Beställare: Trafikverket"
 
« Tillbaka