ECOMB: Order
2015-05-21

"Stor reservdelsorder från Paris

ECOMB har fått en beställning från Paris, en av de större reservdelsorderna genom tiderna. Fjärrvärmeanläggningen i centrala Paris ägs av CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) och Ecotube-systemet installerades i de båda koleldade pannorna 2008 resp. 2009. Pannorna, vardera på hela 270 MW (1/4 kärnkraftverk) eldas idag med stybbkol, men kommer succesivt att konverteras till biobränsleeldning. Ecotubernas storlek, i synnerhet längden, är till viss del alltid proportionell mot pannornas storlek och här installerades de längsta Ecotuber vi hittills tillverkat – 9,3m långa. Ordervärdet uppgår totalt till ca 1,2 MSEK och leveransen kommer att ske under hösten i år."
 
« Tillbaka