Duroc: Bra rapport!
2015-04-27

"Delårsrapport januari-mars 2015

Ökad lönsamhet

* Nettoomsättningen i första kvartalet uppgick till 123 Mkr (120) och rörelseresultatet uppgick till 7 Mkr (2).
* Orderingången under första kvartalet 2015 uppgick till 120 Mkr (124).
* Orderstocken steg till 97 Mkr (79).
* Resultat efter skatt, Mkr 5,2 (1,3)
* Resultat per aktie, kronor 0,71 (0,18)"
 
« Tillbaka