Hifab: Svag rapport
2015-05-07

"Delårsrapport för januari – mars 2015

JANUARI – MARS, FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 114,3 (123,4) MSEK.

• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 0,7 (7,6) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,6 (7,1) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,18) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

STORT UPPDRAG I TURKIET
Hifab International skall leda projektet “Increasing School Attendance Rates Especially for Girls” i sydöstra Turkiet. Projektet syftar till att uppnå jämlikhet och lika möjligheter för flickor och pojkar i utbildning. Det kommer att genomföras i 15 provinser, samt vidareutbilda 15 000 lärare i pedagogik.
Hifabs uppdrag är att bemanna projektet och projektleda alla insatser. Projektets längd är 23 månader.

FÖRLÄNGNING AV HIFABS VÄGUPPDRAG I LIBERIA
Hifab International har tillsammans med Ministry of Public Works och Sida i Liberia kommit överens om att förlänga den pågående insatsen ”Project Management of the Liberian-Swedish Feeder Roads Project”. Förlängningen syftar till att underhålla de 600 km Feeder Roads som tidigare byggts. Genomförandetiden är 2015 och insatsen kommer att göras av samma Hifab-team som byggt vägarna."
 
« Tillbaka