Precomp Solutions: Lovande rapport
2015-05-05

"DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars

Perioden januari - mars 2015 i sammandrag
· Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 37,8 Mkr (41,1)
· Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,1 Mkr (+1,8)
· Resultatet efter skatt uppgick till +0,6 Mkr (+1,3)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 Mkr (1,7)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Lönsamhet trots låg fakturering

Omsättningen för första kvartalet 2015 nådde inte upp till förra årets nivå utan stannade vid 37,8 Mkr (41,1). Den enskilt största anledningen till detta är den generellt dämpade efterfrågan i spåren av den upptrappade oron i Europa. Trots den lägre omsättningen uppvisar bolaget lönsamhet, där rörelseresultatet landade på 1,1 Mkr (1,8) och vinsten efter skatt på 0,6 Mkr (1,3). Likaså uppvisar bolaget ett positivt operativt kassaflöde med 3,6 Mkr (1,7) trots en svagt ökande balansomslutning.

Under kvartalet har ett företag utanför fordonsindustrin med betydande produktionsvolymer genomfört en audit av bolaget med positivt utfall. Vi hyser därför stor tilltro att kunna knyta ytterligare en ny kund till oss för att ännu bättre balansera upp försäljningen mot fordonsindustrin.

Vi kan se från våra kunders leveransplaner att faktureringen förväntas öka under andra kvartalet och hamna i paritet med förra årets omsättning, trots att konjunkturen fortfarande väntar på att ta ordentlig fart.

Alla tagna ordrar senaste tiden innebär att bolagets avdelning för verktygstillverkning har varit fullbelagd under kvartalet och kommer att vara fullt belagd fram till utgången av Q3. Rekrytering av verktygsmakare pågår för att verktygstillverkning inte ska utgöra en begränsning för att ta nya ordrar.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Bolaget fick en order på två nya precisionsdetaljer från en nyckelkund inom den tunga fordonsindustrin. Det totala verktygspaketet, vilket omfattar finklippingsverktyg samt kalibrerings- och verifieringsutrustning, uppgår till cirka 2,2 Mkr. Ordervärdet för detaljproduktionen uppgår till cirka 6,2 Mkr/år vid fulltaktsproduktion, med beräknad produktionsstart i Q4 2015.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I april fick bolaget order på 9 stycken finklippta komponenter till en global systemleverantör inom lastbilsindustrin. Ordervärdet för verktygspaketet uppgår till cirka 2,1 Mkr. Ordervärdet för detaljproduktionen uppgår till cirka 5,0 Mkr/år vid fulltaktsproduktion, med beräknad produktionsstart Q4 2015. Produktion förväntas ske vid fabriken i Bulgarien, vilket höjer beläggningen och därmed lönsamheten i det bulgariska dotterbolaget."
 
« Tillbaka