Consilium: Mycket stark rapport!
2015-05-19

"Kvartalsrapport januari – mars 2015 för Consilium AB

Kvartal 1, 2015

· Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 365,9 MSEK (237,9)
· EBIT DA ökade med 105 procent till 53,2 MSEK (25,9)
· EBIT ökade med 160 procent till 45,0 MSEK (17,3)
· Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,36 SEK (0,73)
· Orderingången ökade med 22 procent till 407,0 MSEK (333,8)
· Consilium har förvärvat det australienska marinbolaget Novamarine Instruments
· Consilium har begärt inlösen av tidigare företagsobligation om 400 MSEK, och givit ut en ny företagsobligation om 600 MSEK"
 
« Tillbaka