ECOMB: Start på lösenperiod för TO1
2015-03-27

"Start på lösenperiod för teckningsoption ECOMB TO 1 (Aktietorget)

Onsdagen den 1 april 2015 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner ECOMB TO 1 (serie 2014/2015) som emitterades i samband med företrädesemissionen i mars 2014.

En (1) teckningsoption ECOMB TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ECOMB. Lösenpriset är 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om 20 bankdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 2,00 kronor och högst 3,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 2,00 kronor.

Lösenperioden löper mellan 1 april – 15 april 2015.

Innehavare av teckningsoptioner ECOMB TO 1 som inte har för avsikt att utnyttja dessa rekommenderas att sälja dem på AktieTorget, där de handlas till och med måndagen den 13 april 2015 (en dag senare än ursprungligen angivet på grund av att Euroclear förkortat avvecklingscykeln från tre till två bankdagar).


Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av ECOMB TO 1, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 15 april 2015. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 15 april 2015, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:
a) ECOMBs hemsida, www.ecomb.se
b) Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se
c) AktieTorget, www.aktietorget.se
d) Emissionstorget, www.emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner ECOMB TO 1 samt anmälningssedel hem i brevlådan.


Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 15 april 2015, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej innehavare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner ECOMB TO 1 hem i brevlådan.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (ECOMB IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på AktieTorget så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under maj 2015.

Fullständiga villkor för ECOMB TO 1

Fullständiga villkor för ECOMB TO 1 finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för ECOMB upprättade i samband med företrädesemissionen i mars 2014."

 
« Tillbaka