Jays: Mycket svag rapport
2015-03-27

"Jays AB (publ) - Delårsrapport Q3 Maj 2014 – Januari 2015

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin
delårsrapport för kvartalet november 2014 - januari 2015 och redovisar ett
kvartal som drabbats hårt av ändrade inköpsmönster hos distributör samt
valuta-kursförluster till följd av den svaga kronan.

NOV 2014 - JAN 2015 (3 mån)

-- Intäkter 10,1 MSEK (22,0)
-- Rörelseresultat (EBITA) -4,7 MSEK (3,6)
-- Resultat efter skatt -4,8 MSEK (3,6)
-- Bruttomarginal 43 % (46)

MAJ 2014 - JAN 2015 (9 mån)

-- Intäkter 46,4 MSEK (51,7)
-- Rörelseresultat (EBITA) -4,5 MSEK (6,0)
-- Resultat efter skatt -4,8 MSEK (6,1)
-- Bruttomarginal 42% (45)

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

-- Jays tecknar avtal med Ascendeo France

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

-- Jays lanserar nya q-JAYS, världens minsta in-ear-hörlur med utbytbara
kablar
-- Jays medverkar på High End-Mässan i Stockholm och presenterar nya
referenshörluren q-JAYS
-- Jays medverkar tillsammans med Brightstar på internationella mässan Mobile
World Congress (MWC) i Barcelona

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:

”Den svaga försäljningen för tredje kvartalet förklaras av väsentligen lägre
inköpsvolymer från vår nordiska distributör. Den extraordinärt låga nivån
jämfört med föregående år är dock inte relaterad till lägre genomförsäljning i
butik, då denna rapporteras ligga stabilt på samma volymer som föregående år,
utan handlar om en anpassning hos distributören för att uppnå minskad
kapitalbindning. Vi har även drabbats hårt av den senaste tidens utveckling med
försvagad krona då merparten av våra leverantörsskulder betalas i dollar. Detta
gör det ännu viktigare för oss att skala upp vår affär globalt och genom en
ökad fakturering i USD minska vår valutaexponering. Detta är något vi arbetar
intensivt med just nu, bland annat genom att knyta ihop trådarna efter vår
medverkan på Mobile World Congress i Barcelona där vi fick möjlighet att på
rätt nivå diskutera intressanta samarbetsmöjligheter internationellt”.
 
« Tillbaka