Modern Ekonomi: Genomför fusion i koncernen
2015-03-23

"Modern Ekonomi har genomfört en fusion i koncernen

Styrelsen i Modern Ekonomi Sverige AB och styrelserna för sex av dess dotterbolag har genomfört en fusion i koncernen. Dotterbolagen har överförts till moderbolaget Modern Ekonomi Sverige AB

Styrelserna för Modern Ekonomi Sverige AB och dotterbolagen Modern Ekonomi Skaraborg AB, Modern Ekonomi Hallstahammar AB, Modern Ekonomi Stockholm AB, Modern Ekonomi Göteborg AB, Modern Ekonomi Kungsbacka AB och Modern Ekonomi Gnesta AB har tidigare beslutat om att bolagen skall fusioneras genom att dotterbolagen går upp i moderbolaget.

Fusionen genomfördes den 20 mars 2015 då moderbolaget övertog samtliga tillgångar och skulder i de överlåtande dotterbolagen. Dotterbolagen är i och med detta upplösta.

”Fusionen kommer att underlätta våra juridiska och ekonomiska processer, vilket gör oss till ett mer effektivt företag. Vi ser fram emot en fortsatt god affärsrelation med alla våra kunder. Som kund till Modern Ekonomi kommer du även fortsättningsvis ha samma kontaktperson och tillhöra samma kontor som tidigare. Fakturorna till dig som kund kommer i fortsättningen att vara utställda av Modern Ekonomi Sverige AB”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi."
 
« Tillbaka