Duroc: Flaggningsmeddelande
2015-03-11

"PETER GYLLENHAMMAR HAR MINSKAT TILL 4,4% KAP, 3,1% RÖST

"Peter Gyllenhammar har minskat sitt innehav i Duroc till 319.779 aktier, motsvarande 4,4 procent av kapitalet och 3,05 procent av rösterna.

Före transaktionen, daterad den 10 mars, var Peter Gyllanhammars innehav i Duroc 368.677 aktier.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande."
 
« Tillbaka