Consilium: Utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån
2015-03-19

"Consilium utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2017 (ISIN: SE0004869816)

Consilium AB (publ) underrättar härmed samtliga fordringshavare i Consiliums obligationslån 2012/2017 med ISIN: SE0004869816 (Obligationslånet) om att Consilium utnyttjar sin rätt till förtida frivillig inlösen av Obligationslånet i dess helhet, i enlighet med villkoren för Obligationslånet.

Återbetalningsdagen för Obligationslånet kommer att infalla 24 april 2015 (Återbetalningsdagen). I enlighet med villkoren för Obligationslånet sker återbetalning till ett pris motsvarande 103,50 procent av det nominella beloppet av varje obligation emitterad under Obligationslånet, jämte upplupen men obetald ränta från (men exklusive) föregående räntebetalningsdag till (och inklusive) Återbetalningsdagen. Utbetalning kommer att ske till fordringshavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 17 april 2015. Sista dag för handel för att få en transaktion registrerad på sådan avstämningsdag är 15 april 2015.

CONSILIUM AB (publ)"
 
« Tillbaka