Consilium: Emitterar nytt obligationslån
2015-03-18

"Consilium emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor

Consilium AB (publ) har beslutat att emittera ett nytt obligationslån, delvis i syfte att refinansiera utestående obligationslån 2012/2017 om 400 miljoner kronor (ISIN: SE0004869816). Det nya obligationslånet är ett icke efterställt och icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor med en total volym upp till 900 miljoner kronor och fem års löptid (ISIN: 0006800397) (Obligationslån 2015/2020). Räntan är rörlig motsvarande STIBOR (3månader) plus 5,75 procentenheter. Consilium kommer att ansöka om notering av Obligationslån 2015/2020 på NASDAQ Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare till Consilium, medan Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till Consilium, i samband med emissionen av Obligationslån 2015/2020 samt refinansieringen av Consiliums utestående obligationslån 2012/2017.

CONSILIUM AB (publ)"
 
« Tillbaka