Nytt innehav: Duroc m m
2006-02-14

De första 1,5 månaderna på 2006 har varit minst sagt intensiva för Sound Invest. Dels har andelsvärdet utvecklats ett mycket positivt sätt, och dels har det skett stora förändringar i vår aktieportfölj. Jag tycker därför att det kan vara på sin plats med en sammanfattande rapport över vad som hänt i portföljen så här långt under året.

Följande förändringar har hittills skett bland innehaven:

- Innehavet i Impact Coatings har sålts med en mycket stor reavinst, och jämfört med värdet vid årsskiftet uppgick försäljningssumman till ca 1 000 000 kr mer vilket motsvarar + ca 6 procent på andelsvärdet.

- Innehavet i Tricorona har sålts med en liten reavinst, och jämfört med värdet vid årsskiftet uppgick försäljningssumman till ca 100 000 kr mer vilket motsvarar + ca 0,5 procent på andelsvärdet.

- 10 000 aktier i det högintressanta och onoterade bolaget Kamera Content har köpts (pris per aktie: 22 kr). Emissionen övertecknades kraftigt.

- 18 000 aktier i det likaledes högintressanta och onoterade bolaget IQObject har köpts (pris per aktie: 12,90 kr). Även denna emission övertecknades kraftigt.

- 30 000 aktier i Duroc (O-listan) har köpts. Detta är något så ovanligt som ett lågt värderat bolag med starka finanser och stor potential. Bolaget ägde vid årsskiftet över 500 000 aktier i det avyttrade Impact Coatings varför vi indirekt kan ta del av eventuellt fortsatt kursökning i Impact.

- Innehavet i Lagercrantz har ökats från 38 500 (vid årsskiftet) till 50 000 aktier.

- Innehavet i Ericsson B har ökats från 40 000 till 50 000 aktier.


De nya bolagens hemsidor:

• http://www.duroc.se/
• http://www.kamera.com/
• http://www.iqobject.se/


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka