Consilium: Mycket starka försäljningssiffror för jan - feb
2015-03-18

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 27 procent jämfört med föregående år och uppgick till 190,1 MSEK (150,0). Orderingången ökade med 39 procent till 297,4 MSEK (214,5). Orderstocken har ökat till 930,6 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 162,1 MSEK (125,1). Orderingången ökade till 183,0 MSEK (179,4).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 28,0 MSEK (24,9). Orderingången ökade till 114,4 MSEK (35,1)."
 
« Tillbaka