Hifab: Godkänd rapport
2015-02-25

"Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014

2014 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 479,3 (460,3) MSEK en ökning med 4,1 %, jämfört med föregående år.
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 12,8 (14,1) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 13,1 (13,7) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,34) SEK.
• Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 40 öre/aktie (20 öre) för räkenskapsåret.

OKTOBER - DECEMBER, FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 123,7 (125,9) MSEK.
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,0 (6,6) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,1 (6,8) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,06 (0,15) SEK."
 
« Tillbaka