ECOMB: Positivt samarbetsavtal
2015-02-17

"Samarbete med Cometal

Vi har sen några år tillbaka känt det franska bolaget Cometal, som är en global tillverkare av förbränningsutrustning till fastbränsleeldade pannor, t.ex. rosterstavar- och block, dysbottnar och i vissa fall kompletta bränslesystem samt serviceåtaganden som driftsättning, utbildning och underhåll. Diskussioner har nu formaliserats i ett samarbetsavtal där ECOMB kommer att representera Cometal i Sverige. ECOMBs expertkunskaper inom förbränningsteknik och SNCR tillsammans med Cometals nischade kompetens gör att vi nu kan erbjuda marknaden en väsentligt bredare produktportfölj till fastbränsleeldade anläggningar. Cometal har varit verksamma i 15 år och skapat ett gott renommé i branschen och ett brett internationellt kontaktnät. Samarbetet förväntas ge nya affärsmöjligheter, inte bara i Sverige."
 
« Tillbaka