Tricorona: Innehavet sålt med vinst
2006-02-10

Sound Invest har idag avyttrat hela innehavet i Tricorona (300 000 aktier) p g a att vi inte var nöjda med utfallet under det fjärde kvartalet och inte heller med de framtidsutsikter som VD ”målade upp” i en intervju (se tidigare mail). Vi fortsätter att följa bolaget noga, och det kan bli aktuellt med ännu en comeback i portföljen senare under året (beroende på utvecklingen).

Försäljningen gjordes till en genomsnittskurs på ca 3,35 kr, och eftersom anskaffningsvärdet uppgick till ca 3,15 kr medförde försäljningen en liten reavinst.

Sedan årsskiftet har Tricoronas kurs stigit med ca 10 procent, och Tricorona har därmed bidragit positivt till utvecklingen av andelsvärdet (+ ca 0,5 procent).

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka