Lagercrantz: Förvärv
2015-02-16

"Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Svenska Industriborstar i Västerås AB.

SIB utvecklar, säljer och tillverkar specialgjorda borstar i stål och plast för snöröjning av landningsbanor på flygplatser samt för industriella applikationer inom verkstadsindustrin. SIBs kassettborstsystem är marknadsledande på nordeuropeiska flygplatser och har en stark position i Nordamerika. Försäljningen sker till stor del på export. SIB har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 45 MSEK med god lönsamhet.

”SIB är ett väletablerat produktbolag med marknadsledande position i sin nisch. Som ny ägare är avsikten att fortsätta satsningen på att utveckla såväl bolagets högkvalitativa kassettborstsystem som andra nischade borstar. SIB blir det sjunde nischinriktade produktbolaget i uppbyggnaden av vår division Niche Products” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Caroline Droeser tidigare huvudägare till SIB: ”Vår familj började tillverka borstar redan i slutet av 1800-talet och själv har jag levt med SIB sedan jag föddes. Valet av köpare har varit viktigt för oss. Med Lagercrantz får SIB en långsiktig och finansiellt stark ägare som innebär möjligheter att med full kraft fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget.”

SIB kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med februari 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 16 februari 2015

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka