Lagercrantz: Förvärv
2015-02-20

"Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Dooman Teknik AB.

Dooman erbjuder produkter inom området bostadsanpassning för rörelsehindrade med garagemoduler för handikappfordon som huvudprodukt. Kunderna utgörs i första hand av svenska kommuner. Dooman har en årlig försäljning om cirka 25 MSEK med god lönsamhet.

”Dooman är ett intressant företag som med sina produkter nått en marknadsledande position i sin nisch. Dooman blir det åttonde produktbolaget i vår division Niche Products” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Dennis Lewrén tidigare ägare till Dooman: ”Vi har arbetat med teknik för rörelsehindrade i över 30 år och medverkat till hitta många enkla och smarta lösningar. Med Lagercrantz får Dooman en långsiktig och finansiellt stark ägare.”

Dooman kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med februari 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 20 februari 2015

Lagercrantz Group AB (publ)"

 
« Tillbaka