Duroc: Svag, men ändå lovande, rapport!
2015-02-12

"På väg mot lönsam tillväxt

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 154 Mkr (131) och rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (2), varav 6 Mkr (1) i kostnader som är hänförliga till strukturkostnader. Orderingången under fjärde kvartalet 2014 uppgick till 151 Mkr (114).

Nettoomsättningen under perioden januari till december uppgick till 506 Mkr (468) och rörelseresultatet uppgick till -6 Mkr (-3), varav strukturkostnader på 6 Mkr (1). Orderingången uppgick till 532 Mkr (455) och orderstocken steg till 100 Mkr (75)."
 
« Tillbaka