Hifab: Stort uppdrag i Turkiet
2015-02-10

"STORT UPPDRAG TILL HIFAB I TURKIET

Tisdagen den 10 februari 2015 skrev Hifab International ett kontrakt med Utbildningsministeriet i Ankara för att leda projektet “Increasing School Attendance Rates Especially for Girls”.

Projektet syftar till att uppnå jämlikhet och lika möjligheter för flickor och pojkar i utbildning. Det kommer att genomföras i 15 provinser i sydöstra Turkiet, samt vidareutbilda 15 000 lärare i pedagogik.

Hifabs uppdrag är att bemanna projektet och projektleda alla insatser. Total kontraktsvolym är ca 4,6 MEURO och projektets längd är 23 månader. Hifab genomför projektet tillsammans med fyra internationella och en lokal partner. Projektet finansieras av Europeiska Unionen."
 
« Tillbaka