Modern Ekonomi: Klart godkänd rapport
2015-01-29

"Delårsrapport 1 juli 2014 – 31 december 2014 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Omsättningen för nuvarande verksamhet jämfört med samma period förra året har ökat med 28 %. Resultatförbättringen (EBIDTA) är 83 %.

Sammanfattning 1 oktober 2014-31 december 2014
•Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 (12,4) MSEK
•Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (12,4) MSEK
•Koncernens omsättning uppgick till 23,6 (19,2) MSEK
•Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (19,2) MSEK

Sammanfattning 1 juli 2014-31 december 2014 (januari 2013-december 2013)
•Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,9 (10,3) MSEK
•Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4 (10,3) MSEK
•Koncernens omsättning uppgick till 39,5 (31,2) MSEK
•Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (31,2) MSEK

Viktiga händelser under senaste kvartalet
•Tillträde till EY-förvärvet
•Fusion av dotterbolag inledd
•Årsstämma hölls den 25 november 2014
•Ny kontorschef i Skövde
•Ny kontorschef för Hallstahammar/Västerås"
 
« Tillbaka