Consilium: Mycket starka försäljningssiffror för helåret 2014
2015-01-26

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 41 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 255,3 MSEK (889,1). Orderingången ökade med 59 procent till 1 460,0 MSEK (920,7). Orderstocken per 31 december 2014 uppgår till 820,5 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 26 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 35 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 98 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 163 procent jämfört med föregående år."

 
« Tillbaka