Tricorona: Rapport
2006-02-09

”TRICORONA 12 MÅN: NETTORESULTATET STEG TILL 7,4 MKR

STOCKHOLM (Direkt) Tricorona redovisar ett resultat
efter skatt på 7,4 miljoner kronor (1,6) för helåret 2005.
Per aktie blev resultatet 0:12 kronor (0:05).
Rörelseresultatet uppgick till 9,1 miljoner kronor (-
2,2) och omsättningen till 165 miljoner kronor (39).
Bolagets prognos var ett rörelseresultat på cirka 15
miljoner kronor 2005. Den huvudsakliga orsaken till att
prognosen inte nåddes var att mäklade affärer av
utsläppsrätter inte hann slutföras före årsskiftet, skriver
Tricorona.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Datum för bolagsstämman är satt till 27 april.” 
« Tillbaka