Moden Ekonomi: Rapport
2014-10-30

"Delårsrapport 1 juli 2014 - 30 september 2014 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ.)

Sammanfattning 1 juli 2014 – 30 september 2014
•Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,6) MSEK
•Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,1 (-0,6) MSEK
•Koncernens omsättning uppgick till 15,9 (3,3) MSEK
•Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (3,3) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2014 – 30 september 2014

•Nytt förvärv i Göteborg
•Teckning av teckningsoptioner
•Utbildningsdagar för hela koncernen

Finansiell information

Jämförelsesiffror är helt och hållet hänfört till den avyttrade förlagsverksamheten i bolagets tidigare firma, Mediaprovider Scandinavia AB och har inget med den nuvarande verksamheten inom Modern Ekonomi att göra.

Innevarande räkenskapsår omfattar tiden juli 2014 – juni 2015. Föregående räkenskapsår omfattade tiden januari 2013 – juni 2014"

 
« Tillbaka