Consilium: Stororder!
2014-11-04

"Consilium Fire safety & Automation har erhållit en order om 85 MSEK avseende instrumentering och elektriska system till ett oljeraffinaderi i Kochi, Indien.

Oljeraffinaderiet i Kochi, Indien ägs av det statliga oljebolaget Bharat Petroleum. I samband med en större utbyggnad av detta oljeraffinaderi har Consilium erhållit order avseende installation, test och idrifttagande av instrumentering och elektriska system för utbyggnationen.

Affärsområdet Fire safety & Automation har huvudfokus på kompletta brandsäkerhetssystem till anläggningar inom olje- och gasindustrin och kraftindustrin, men kan dessutom erbjuda kunderna automations- och kontrollsystem samt instrumentering och elektriska system till anläggningar inom dessa områden. Risk- och säkerhetsanalyser ingår dessutom i automationserbjudanden för tankanläggningar.

Leverans ska ske under en period om 14 månader. Upphandling av brandsäkerhetssystem för denna utbyggnad av raffinaderiet sker i ett senare skede.

- Consilium ser Indien som en av våra tillväxtmarknader, och förväntar fortsatt ökad orderingång från denna marknad, säger Consiliums vd och koncernchef Ove Hansson."
 
« Tillbaka