Lagercrantz: Stark rapport!
2006-02-09

"Lagercrantz Group AB Delårsrapport 1 april – 31 december 2005 (9 mån)

• Nettoomsättningen för perioden 1 april – 31 december 2005 (9 mån) ökade till 1 177 MSEK (1 157). Under det tredje kvartalet, 1 oktober – 31 december 2005, ökade omsättningen till 405 MSEK (387).
• Rörelseresultatet under niomånadersperioden ökade kraftigt till 42 MSEK (4). Rörelse¬resultatet under det tredje kvartalet ökade till 13 MSEK (4).
• Resultatet efter skatt för perioden april – december ökade till 29 MSEK (-1), varav under det tredje kvartalet 10 MSEK (3).
• Resultatet per aktie under april – december ökade till 1,21 SEK (-0,04).
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,4 % (1,3 %) och soliditeten till 48 % (51 %).
• Under november återköptes 400 000 aktier av serie B.
• Jörgen Wigh ny koncernchef sedan den 1 februari 2006."

 
« Tillbaka