Lagercrantz: Fulltecknat incitamentsprogram
2014-10-07

"Lagercrantz aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

"Det av årsstämman 2014 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 225 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2014 att omfatta 35 medarbetare i koncernen.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris 8,80 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 161,80 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 1 - 12 september 2014). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 29 september 2017.

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka