Jays: Rapport
2014-09-26

"Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin
delårsrapport för perioden Maj-Juli 2014 och redovisar flera framgångar på den
amerikanska marknaden

PERIODEN MAJ-JULI 2014 (3 MÅN)

• Intäkter 13,6 MSEK (8,4)
• Rörelseresultat (EBITA) uppgick till -1,3 MSEK (-1,2)
• Resultat efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-1,1)
• Bruttomarginalen uppgick till 43 % (42)

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

• Jays sluter avtal med teleoperatören T-Mobile. Samarbetet omfattar närmare 3
000 butiker på den amerikanska marknaden.
• Jays sluter avtal med Mobileistic för USA. Samarbetet omfattar hela
produktlinjen och riktas främst mot telekomsegmentet.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Jays öppnar filial i Frankrike
• Jays lanserar ny website/webstore

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:

”Genom vårt avtal med Mobileistic tar vi ett efterlängtat steg framåt på den
amerikanska marknaden med fokus på telekomsegmentet och som ett första steg
levererade vi under kvartalet produkter till närmare 3 000 T-Mobile butiker.
Det faktum att vi fått ett otroligt gensvar på våra produkter, inte minst i
USA, gör att vi med rätt distribution nu känner oss trygga med att vårt
varumärkesbyggande och vår fortsatta etablering på den amerikanska marknaden
vilar på en grund av starkt konsumentstöd.”
 
« Tillbaka