Hifab: Förvärv
2014-10-01

"Hifab förvärvar Kanenergi Sweden AB

Hifab förstärker sin position inom energisegmentet genom att förvärva samtliga aktier i KanEnergi Sweden AB. KanEnergi har 7 medarbetare och kontor i Göteborg. I och med förvärvet förstärks Hifabs verksamhet i Göteborg till ca 35 medarbetare. Affären ligger helt i linje med Hifabs strategi med tillväxt inom storstadsområden och att förstärka affären inom marknadssegment med stark efterfrågan.

KanEnergi är ett svenskt konsultbolag med kärnkompetens inom förnyelsebar och effektiv energianvändning åt fastighets- och industrikunder. Bolaget omsätter ca 7 MSEK och har 7 anställda.

Affären förstärker vår kompetens inom energiområdet och bidrar med värdefulla kundrelationer. Det bidrar till att fortsatt möta en stark efterfrågan inom området. Förvärvet innebär också att vi bättre kan hjälpa befintliga kunder att effektivisera sin energianvändning."

 
« Tillbaka