Impact Coatings: Innehavet sålt med mycket god vinst!
2006-02-07

Under januari och början på februari har Sound Invest sålt hela innehavet i Impact Coatings. Anledningen till detta är att kursen har stigit mycket brant och vi ville därför säkra vinsten. I början på november stod kursen i ca 12 kr, men började sedan stiga och vid årsskiftet var kursen uppe i 18,50 kr. Efter årsskiftet kom sedan en nästan osannolik kursuppgång och aktien är i skrivande stund uppe i ca 39 kr. Sound Invest har sålt 50 000 aktier, av de 75 000 som vi hade, till en genomsnittlig kurs på ca 29,50 kr, medan de resterande 25 000 aktierna såldes igår till en genomsnittlig kurs på ca 37,50 kr. Totalt sett har detta inneburit en försäljningsintäkt som ligger ca 1 000 000 kr högre än värdet var vid nyår, och detta motsvarar i sin tur en ökning av andelsvärdet på ca 6 procent – detta av ett företag som så sent som vid årsskiftet endast stod för ca 8,5 procent av Sound Invests portfölj. Aktierna köptes successivt under slutet på 2004 och under 2005. Anskaffningsvärdet uppgår till 11,50 kr/aktie.

På onsdag kommer Impact Coatings rapport och vår bedömning är att bolaget kan få svårt att leva upp till de förväntningar som bakats in i kursen i och med den stora uppgången. Skulle vi ha fel så får vi leva med det – vi har ändå fått en oerhört bra avkastning på de ca 1,4 MSEK som innehavet var värt vid årsskiftet. Nu börjar jakten på nya intressanta placeringar för de pengar som frigörs.

Tilläggas kan att Impact Coatings fortfarande är ett oerhört intressant företag, och vi fortsätter att följa utvecklingen noga. En comeback i Sound - portföljen kan därför bli aktuell så småningom.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka