Modern Ekonomi: Bokslutsrapport
2014-09-15

"Bokslutskommuniké 2013-01-01-2014-06-30 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Under räkenskapsårets sjätte kvartal har Modern Ekonomi bland annat ökat sitt tjänsteutbud med ett helt nytt affärsområde, ME Konsult.

Sammanfattning 1 april 2014 – 30 juni 2014
•Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 (-0,8) MSEK
•Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,8) MSEK
•Koncernens omsättning uppgick till 22,7 (4,6) MSEK
•Moderbolagets omsättning uppgick till 0,0 (4,6) MSEK

Sammanfattning 1 januari 2013 – 30 juni 2014
•Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,1 (-3,0) MSEK
•Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,9 (-2,4 ) MSEK
•Koncernens omsättning uppgick till 67,7 (33,9) MSEK
•Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK

Det sjätte kvartalet
•Den 28 april hölls extra bolagsstämma i bolaget.
•Beslut om att genomföra sammanläggning (omvänd split) av bolagets aktier i förhållandet 1:400 togs vid den extra bolagsstämman. Antal aktier efter sammanläggningen kom att uppgå till 14 774 008.
•Den 27 maj utökade Modern Ekonomi sin verksamhet med ett helt nytt affärsområde – ME Konsult. Den renodlade konsultavdelningen har en samlad spetskompetens för mer avancerad rådgivning. ME Konsult vänder sig i huvudsak till Modern Ekonomis befintliga eller potentiella kunder, som har behov av rådgivning och praktisk hjälp inom områden som är relaterade till ekonomi, finansiering, HR och juridik.

Viktiga händelser efter periodens utgång
•Den 15 augusti tecknade Modern Ekonomi avtal om förvärv av en etablerad redovisningsverksamhet i Göteborg. Säljare är EY, tidigare Ernst & Young. Redovisningsavdelningen omfattar i nuläget 21 medarbetare och integrering med Modern Ekonomis ordinarie verksamhet förväntas vara slutförd senast 1 oktober i år."
 
« Tillbaka