Consilium - urstarka försäljningssiffror!
2014-08-19

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 40 procent jämfört med föregående år och uppgick till 747,1 MSEK (535,1). Orderingången ökade med 52 procent till 937,7 MSEK (615,6). Orderstocken per 31 augusti 2014 uppgår till 806,4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 42 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 81 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 86 procent jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka