Consilium: Fortsatt mycket stark försäljning (januari - juli)!
2014-08-28

"CONSILIUM JANUARI - JULI 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 38 procent jämfört med föregående år och uppgick till 648,5 MSEK (468,4). Orderingången ökade med 36 procent till 773,2 MSEK (569,5).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 35 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 76 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 39 procent jämfört med föregående år.

Genom Consiliums förvärv av 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group AS i början av juli 2014, har en orderstock till ett värde av 109,5 MSEK tillkommit. Orderstocken per 31 juli 2014 uppgår till 740,5 MSEK."
 
« Tillbaka