Novotek: Klart godkänd rapport
2014-08-06

"Halvårsrapport januari – juni 2014

* Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK, varav 52,7 (44,3) under andra kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (5,0) MSEK, varav 2,9 (1,4) under andra kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (3,8) MSEK, varav 2,3 (1,2) under andra kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,3) kronor, varav 0,2 (0,1) under andra kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (7,3) MSEK, varav 6,8 (2,5) under andra kvartalet.

Marknadsläge

Marknadsläget förbättrades fortsatt i alla länder där Novotek verkar, men långsammare än under första kvartalet. Återhämtningen mellan olika marknader är dock ojämnt fördelad.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under andra kvartalet har de första ordrarna inom vårt nya initiativ industriell BI (Business Intelligence) kommit in och ansträngningarna fortsätter inom detta område hela hösten. Detta ligger väl i linje med Novoteks största leverantör GEs globala och intensiva satsning på så kallad Industrial Big Data och Internet of things (sakernas internet). Inom området industriell kommunikation fördjupade Novotek samarbetet med det amerikanska bolaget Kepware, ett av världens mest erkända bolag inom industriell kommunikation. Detta är ett område som fått mera fart i och med att allt mera utrustning skall kommunicera och kopplas upp på internet.

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden men en förbättring sker kontinuerligt, om än långsammare än föregående kvartal. Fortsatta satsningar kommer att göras i de nordiska länderna för att möta en förbättrad efterfrågan."
 
« Tillbaka