Pilum: Stororder!
2014-07-28

"Pilum tecknar strategisk stororder

Dotterbolaget Pilum Industrifilter AB har fått förtroendet att leverera en stor sinterfilteranläggning till SSABs masugn i Luleå. Den nya filteranläggningen kommer innebära minskade utsläpp från masugnen i kombination med en renare luft i tapphallen.

Detta teknikval, som Pilum Industrifilter erbjuder, sätter en ny utsläppsstandard inom stålindustrin såväl nationellt som internationellt. Anläggningen bygger på den senaste sinterfiltertekniken som med sitt kompakta utförande kommer att klara en emissionsgräns om 2 mg/Nm3. Tillståndskravet är idag 5 mg/Nm3.

Sinterfilterelementen som Pilum Industrifilter kommer att leverera till SSAB produceras av Herding GmbH Filtertechnik i Tyskland. Pilum har sedan flera år ett nära partnerskap med Herding.

- Vi är mycket glada och väldigt stolta att vi tack vare vårt gedigna processkunnande i kombination med vårt nära samarbete med Herding fått förtroendet att leverera denna filteranläggning. En modern anläggning med mycket god kapacitet och som är optimerad helt efter SSABs miljökrav, säger Christian Baarlid, VD Pilum Industrifilter.

Ordervärdet uppgår till ca 68 MSEK."
 
« Tillbaka