Plium: "Vässar" organisationen
2014-07-08

"PILUM VÄSSAR OCH SAMORDNAR KONCERNENS ORGANISATION

Pilum renar gas och luft
Koncernens kunder finns i huvudsak inom industrin och kraftvärmesektorn i Sverige men även i de övriga nordiska länderna. Kontakterna med kunden är oftast mångåriga och med en stark relation efter flera genomförda leveranser eller projekt.

Våra produkter och tjänster har långsiktighet och kvalitet till sin utformning. Snabba och säkra leveranser av produkter eller komponenter såväl som komplexa systemleveranser erbjuds. Pilums medarbetare tillför projekten unik kompetens och utvecklar optimala lösningar i nära samarbete med kunden.

Komplexiteten i kundens behov - ibland genom nya miljö- och myndighetskrav eller effektivisering av verksamheten - möter Pilum genom ett systematiskt processarbete i steg som ger kunden möjlighet att påverka processen.

Pilumkoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs i dotterbolagen Pilum Industrifilter AB och Pilum Envipower AB.

Dotterbolagen får nu gemensam ledningsgrupp med Christian Baarlid som VD, Anders Danielsson, service, Joel Jorup, försäljning, Per Bjärkby, teknik och Roy Jonebrant, ekonomi.

Styrelsen i Pilum har utsett Roy Jonebrant till vice verkställande direktör i moderbolaget Pilum AB (publ) med fortsatt ansvar för koncernens ekonomi som CFO.

Pilum Industrifilter AB
Industrifilter är specialiserat på helhetslösningar för rökgasrening och stoftavskiljning för olika industriprocesser. Bolaget är grundat på 40-talet och har genom åren levererat hundratals installationer för den svenska och internationella marknaden.

Pilum Envipower AB
Envipower är specialiserat på service, underhåll och ombyggnationer samt mindre projekt inom stoftavskiljning och rökasrening. Bolaget genomför även statusbesiktningar, renoveringar och utbyte av inredningar i filter."
 
« Tillbaka