Consilium: Ytterligare ett förvärv
2014-07-10

"CONSILUM FÖRVÄRVAR AKTIER I ETT ITALIENSKT BRANDLARMSFÖRETAG

Consilium har avtalat om att förvärva 40 procent av aktierna i det italienska brandlarmsföretaget MicroData Due Srl. Bolaget har en nettoomsättning om ca 50 MSEK och är sedan många år en större leverantör av brandlarmsutrustning till Consilium.

- Detta ligger helt i linje med Consiliums strategi att integrera framåt och bakåt inom våra nischområden. Consilium får genom förvärvet av aktier i MicroData ökat inflytande över en viktig leverantör av brandlarmsprodukter, säger Ove Hansson, VD och koncernchef.

CONSILIUM AB (publ)"
 
« Tillbaka